1111

Masterpiece for METAL magazine

Photography Anna Evstigneeva
Styling Ilya Chernyshevsky
Starring Olga Svyryda
Make up Katya Maksymova

Read full interview "Where art and fashion meet" here