11
22
33
44
55
66
77
88

I'm Normal

photography: Anna Evstigneeva 
Style: Katerina Makhno
MakeUp: Mari Bargamon
Models: Lera Luchesko, Rostok Smyrnov (Cat-b), Nastya VM Management

77